• อาจารย์บำรุง สวัสดี
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์เกลื่อน ศิรินุพงค์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์นิตย์ โสตถิพันธุ์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์สนั่น หิรัญวรชาติ
  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลระโนด ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ เวทีกลางแจ้งหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลระโนด ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป