• อาจารย์บำรุง สวัสดี
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์เกลื่อน ศิรินุพงค์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์นิตย์ โสตถิพันธุ์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์สนั่น หิรัญวรชาติ
  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอระโนด ซึ่งภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์อำเภอระโนด หอคอยเฉลิมพระเกียรติสูง 8 ชั้น ลานบูชาพระพิฆเนศ  และสี่บุรพาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของสี่บุรพาจารย์ หอประชุม  สนามเทนนิส สระว่ายน้ำประจำอำเภอระโนด  สนามเด็กเล่น สวนพักผ่อนหย่อนใจ  http://www.facebook.com/souwnburapajarn  และตลาดน้ำคลองระโนดเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ในเวลา 16.00 – 20.30 น. ณ ริมคลองระโนด เพื่อให้เป็นที่พักผ่อน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการ แลกเปลี่ยนสิ้นค้าพื้นบ้านราคาถูก ล่องเรือชมธรรมชาติ และชมพระอาทิตย์ตก ดังสโลแกนที่ว่า “น่าเที่ยว น่ากิน อิ่มอร่อย ราคาถูก บรรยากาศธรรมชาติ”