• อาจารย์บำรุง สวัสดี
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์เกลื่อน ศิรินุพงค์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์นิตย์ โสตถิพันธุ์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์สนั่น หิรัญวรชาติ
  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษาในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลระโนด และใันวันจันทร์ที่ 27 กรกรฎาคม 2557 ขอเชิญชวนร่วมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ตั้งแต่  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป