• อาจารย์บำรุง สวัสดี
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์เกลื่อน ศิรินุพงค์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์นิตย์ โสตถิพันธุ์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์สนั่น หิรัญวรชาติ
  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก  วันที่ 8 ธันวาคม 2559 พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันนี้จนถึงเวลา 07.00 น. วันพรุ่งนี้ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส  สำหรับอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร   ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ  คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร