• อาจารย์บำรุง สวัสดี
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์เกลื่อน ศิรินุพงค์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์นิตย์ โสตถิพันธุ์
  อดีตอาจารย์โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
 • อาจารย์สนั่น หิรัญวรชาติ
  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เชิญแวะเที่ยวชมตลาดน้ำคลองระโนด ฝั่งใหม่ (ด้านทิศเหนือของคลองระโนด) ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 น. - 20.30 น./ ขอเชิญแวะเที่ยวชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์ ทุกวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 น. - 18.00 น. โทร. 074 - 392041/ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "นันทนาการวันหยุดเพื่อชุมชน" ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 16.00 น. - 18.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์ โทร.074-392041